Παρακαλώ περιμένετε...

 

Τα προϊόντα fair trade παράγονται κατά κανόνα από ομάδες παραγωγών, στις χώρες του Τρίτου Κόσμου (Λατινική Αμερική, Αφρική, Απω Ανατολή, κ.λπ.). Οι κανόνες παραγωγής θα πρέπει πάντα να ανταποκρίνονται σε κάποια κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως:

• Δημοκρατική οργάνωση και διαφάνεια στην περίπτωση των συνεταιρισμών μικρών παραγωγών.


• Η παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συμβάσεις της (ILO) International Labour Organization (π.χ. απαγόρευση παιδικής δουλειάς, οι μισθοί τουλάχιστον σε επίπεδο ελάχιστων νόμιμων μισθών, υγιές εργατικό περιβάλλον, δικαίωμα για κοινωνική και υγειονομική εξασφάλιση, δικαίωμα συνδικαλισμού κ.λπ.).


• Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


• Προστασία του περιβάλλοντος.


• Η παραγωγή των προϊόντων δεν γίνεται με τον συμβατικό τρόπο, αλλά σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή με τις αρχές της Βιολογικής Γεωργίας.

• Καθορίζεται από πριν μία ελάχιστη τιμή, η οποία καλύπτει τα έξοδα για την παραγωγή, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους παραγωγούς να εξασφαλίσουν μία αξιοπρεπή διαβίωση για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.


• Οι παραγωγοί έχουν δωρεάν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες (που αφορούν την παραγωγή, τη διάθεση, τη διοίκηση, κ.λπ.).

Fairtrade λοιπόν, σημαίνει καλύτερες τιμές, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, τοπική αειφορία καθώς και δίκαιοι όροι εμπορίου για τους αγρότες και τους εργαζόμενους στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

 Απαιτώντας από τις εταιρείες να πληρώσουν την ελάχιστη δίκαιη τιμή (που ποτέ δεν πρέπει να πέσει χαμηλότερα από την τιμή της αγοράς), το fairtrade αντιμετωπίζει τις αδικίες του συμβατικού εμπορίου, το οποίο παραδοσιακά κάνει διακρίσεις εις βάρος των φτωχότερων και πιο αδύναμων παραγωγών. Τους επιτρέπει έτσι να βελτιώσουν τη θέση τους και να έχουν περισσότερο έλεγχο της ζωής τους.