Δωρεάν αποστολή για αγορές πάνω από €80 | Τηλ Επικ. 6972559772
[social size='small' style='dark' type='facebook,instagram,pinterest']

Google Charts

[googlechart title=”Pie Chart” type=”pie” labels=”First+Label|Second+Label|Third+Label|Fourth+Label” data=”41.12,32.35,21.52,5.01″ data_colours=”fb3c2d,f97369,f89891,f6d0cd” width=”1/1″ el_position=”first last”] [blank_spacer height=”60px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [googlechart title=”Pie 2D Chart” type=”pie2d” labels=”First+Label|Second+Label|Third+Label|Fourth+Label” data=”41.12,32.35,21.52,5.01″ data_colours=”fb3c2d,f97369,f89891,f6d0cd” width=”1/1″ el_position=”first last”] [blank_spacer height=”60px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [googlechart title=”Line Chart” type=”line” labels=”First+Label|Second+Label|Third+Label|Fourth+Label” data=”41.12,32.35,21.52,5.01″ data_colours=”fb3c2d” width=”1/1″ el_position=”first last”] [blank_spacer height=”60px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [googlechart title=”XY Line Chart” type=”xyline” labels=”Ponies|Unicorns” data=”10,20,40,80,90,95,99|20,30,40,50,60,70,80|-1|5,10,22,35,85″ data_colours=”fb3c2d,582925″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [blank_spacer height=”60px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [googlechart title=”Scatter Chart” type=”scatter” labels=”1|2|3|4|5|6|7|8|9|10″ data=”0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100|50,52,56,63,70,80,92,85,75,60,43″ data_colours=”fb3c2d” width=”1/1″ el_position=”first last”] [blank_spacer height=”50px” width=”1/1″ el_position=”first last”]